top of page

השקעות חכמות בקבוצת גונסלס

investment funds

אנו משקיעים במיזמים חדשים ומפתיעים, השקעות מבטיחות ובנשים ישראליות עם רעיונות מהפכניים שצפויים לשנות את העולם

our Vision

קבוצת גונסלס רואה ביכולת הנתינה זכות גדולה ואחריות חשובה ובאמצעות השקעות חכמות מקדמת ומעצימה נשים בישראל

bottom of page